Enerji Sözlüğü

Enerji Terimleri Sözlüğü

Enerji terimlerinin açıklamaları, kullanım yerleri ve hesaplama yöntemleri için hazırlanmış sözlüğümüz ile terimleri okumanız daha kolay.

Aktif Enerji

Aktif gücün zaman ile çarpımından elde edilen elektrik enerjisidir. Ölçü birimi kWh olarak kabul edilir.

Aracı Banka

Avans ve fatura ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla piyasa katılımcıları tarafından kullanılan bankadır.

Avans Ödeme

Gün öncesi dengeleme ve gün içi piyasası kapsamında bir gün öncesinde ticareti yapılan elektrik enerjisine ilişkin fatura kesilmeksizin yayınlanan avans ödeme bildirimine istinaden gerçekleştirilen ödemeyi ifade eder.

Bağlantı Noktası

Piyasa katılımcılarının ve/veya serbest tüketicilerin bağlantı anlaşmaları uyarınca iletim ya da dağıtım sistemine bağlandıkları saha veya irtibat noktasını ifade eder.

Birim Satış Fiyatı

Müşterinin tedarikçisinden aldığı 1 kWh elektrik enerjisi için ödeyeceği vergi, fon, masraflar vb. hariç birim satış fiyatıdır.

Blok Alış Teklifi

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, bir sonraki günün birden fazla ardışık saati için geçerli, kapsadığı zaman dilimi için ortalama fiyat ve miktar bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi alış teklifleridir.

Blok Satış Teklifi

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, bir sonraki günün birden fazla ardışık saati için geçerli, kapsadığı zaman dilimi için ortalama fiyat ve miktar bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi satış teklifleridir.

BYTM

Bölgesel Yük Tevzi Merkezi

Dağıtım Bölgesi

Bir dağıtım lisansında tanımlanan bölgeyi ifade eder.

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişi

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan dağıtım lisansı sahibi şirketler ile dağıtım lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerini ifade eder.

Dağıtım Sistemi Teknik Kaybı

Kayıp katsayıları hakkında EPDK kararı hükümlerine göre uygulanan dağıtım sistemi üzerindeki teknik enerji kaybıdır.

Dağıtım Sistemi

Bir dağıtım şirketinin lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini ifade eder.

Dağıtım Şirketi (EDAŞ)

Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişidir.

Dağıtım

Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden yapılan nakil işlemidir.

Değerleme Katsayısı

Piyasa katılımcılarından talep edilen nakit dışı teminatların TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak katsayıdır.