test test

Enerjinle Gelecek Senin

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik hakkında dezavantajlı okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencilerine farkındalık kazandırmak ve çocukların bilime olan ilgisini artırmaktır. Projenin bütününde teorik eğitimden ziyade etkileşim ön plana alınmış, öğrencilerin tüm süreci bireysel olarak deneyimlemeleri ve kendi kendilerine keşfetmeleri amaçlanmıştır. Proje hedefi, bir şeyler öğretmek ya da ezberletmekten ziyade imkan tanımak ve yol açmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, projeye özel olarak kurgulanan Twin Bilim Setleri ve konu özelinde tasarlanmış, sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilen oyun ile öğrencilere kendi sürdürülebilir akıllı şehirlerini tasarlama imkanı tanınarak etkileşimi yüksek bir deneyim sunulmuştur. 

Sürdürülebilirlik bilincini erken yaşta oluşturmak. 

Dezavantajlı okullarda eğitim alan çocukları teknolojinin imkanlarıyla tanıştırmak. 

Bilim Setleri ve Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri aracılığıyla; enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kaynakları,  kaynakların sürdürülebilir kullanımı, akıllı şehirler, çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında farkındalık kazandırmak.

Projenin
Hedefleri

Çocukları, teknoloji ve bilimin imkanlarından yararlanarak; eğitimin yapıcı, eğlenceli, öğretici ve yaratıcı tarafıyla buluşturmak. 

Günlük yaşamlarında yaptıkları seçimlerin sonuçlarını değerlendirirken gerçek dünya için kullanışlı bilgiler edinmelerini sağlamak. 

Geleceğin yetişkinleri olan ortaokul çağındaki öğrencileri bilinçlendirerek, özellikle aile ve yakın çevrelerinin de sürdürülebilirlik bilinci ve farkındalığı kazanmalarına imkan tanımak.

Puzzle ve Sertifika

Oyun sonunda çocuklara, sürdürülebilir seçimlerle oluşturdukları akıllı şehirlerin görsellerini puzzle ye sertifika halleriyle hediye ettik. Böylece çocukların ortaokul çağında yaşadıkları bu öğretici ve keyifli deneyimin, gelecekte gurur duyacakları bir anıya dönüşmesini amaçladık.

puzzle Öncesi
puzzle Sonrası

Tanıtım Videosu